تبلیغات
خاکریز عشق - در آستانه انتخابات
خاکریز عشق
قافله عشق در راه کربلاست آماده شو

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در آستانه انتخاباتی دیگر قرار داریم.

شور و شعور كشورمان را فرا گرفته است.

و  یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در راه است.

سالی كه نكوست از بهارش پیداست.

و بهار امسال با انتخابات شروع خواهد شد.

سئوال پرسیدن در مورد اینكه در انتخابات شركت می كنید بی جاست

زیرا همه ایرانی ها به وظیفه خود آگاهند.

مهم این است با برنامه انتخاب كنیم و شور انتخابات را با شعور و بصیرت همراه كنیم.

یازده روز تا یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است.

پس در مطالب بعدی ویژگی ها یك انتخاب درست را بیان خواهم كرد.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 خرداد 1392 توسط علیرضا شعبانزاده

قالب وبلاگ