بسم الله الرّحمن الرّحیم

در مورد مباهله نیاز است بیشتر بدانیم پس با هم مطالب را می خوانیم.

"مباهله در اصل از «بَهل» به معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چیزی است. اما مباهله به

معنای لعنت کردن یکدیگر و نفرین کردن است. کیفیت مباهله به این گونه است که افرادی که درباره

مسئله مذهبی مهمی گفتگو دارند در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرّع کنند و از او بخواهند

که دروغ گو را رسوا سازد و مجازات کند.

مباهله پیامبر با مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق افتاد.

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم طی نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به آیین اسلام دعوت

کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند نمایندگان خود را به مدینه فرستادند و پیامبر

آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد. وقتی هیئت نمایندگان نجران، وارستگی پیامبر را مشاهده

کردند، از مباهله خودداری کردند. ایشان خواستند تا پیامبر اجازه دهد تحت حکومت اسلامی در

آیین خود باقی بمانند. بخش با صفای نجران، با هفتاد دهکده تابع خود، در نقطه مرزی حجاز و یمن

قرار گرفته است. در آغاز طلوع اسلام این نقطه، تنها نقطه مسیحی نشین حجاز بود که مردم آن

به عللی از بت پرستی دست کشیده و به آیین مسیح علیه السلام گرویده بودند.

پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم برای گزاردن رسالت خویش و ابلاغ

پیام الهی، به بسیاری از ممالک و کشورها نامه نوشت یا نماینده فرستاد تا ندای حق پرستی و

یکتاپرستی را به گوش جهانیان برساند. هم چنین نامه ای به اسقف نجران، «ابوحارثه»، نوشت و

طی آن نامه ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت فرمود.

مشروح نامه پیامبر به اسقف نجران چنین بود: «به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. [این نامه

ایست] از محمد، پیامبر خدا، به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش

می کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا می خوانم. شما را دعوت می کنم که از

ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند درآیید و اگر دعوت مرا نپذیرفتید باید به حکومت

اسلامی مالیات (جزیه) بپردازید [تا در برابر این مبلغ، از جان و مال شما دفاع کند] و در غیر این

صورت به شما اعلام خطر می شود».

نمایندگان پیامبر که حامل نامه دعوت به اسلام از جانب پیامبر بودند، وارد نجران شدند و نامه را به

اسقف نجران دادند. او نیز شورایی تشکیل داد و با آنان به مشورت پرداخت. یکی از آنان که به عقل

و درایت مشهور بود گفت: «ما بارها از پیشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل

اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ بعید نیست که محمد ـ که از اولاد اسماعیل

است ـ همان پیامبر موعود باشد». بنابراین شورا نظر داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگان

نجران به مدینه بروند تا از نزدیک با محمد صلی الله علیه و آله وسلم تماس گرفته، دلایل نبوت او را

بررسی کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در مذاکره ای که با هیئت نجرانی در مدینه به

انجام رسانید آنان را به پرستش خدای واحد دعوت کرد. امّا آنان بر ادعای خود اصرار داشتند و دلیل

الوهیت مسیح را، تولد عیسی علیه السلام بدون واسطه پدر می دانستند. در این هنگام فرشته

وحی نازل شد و این سخن خدا را بر قلب پیامبر جاری ساخت: «به درستی که مَثَل عیسی نزد

خداوند مانند آدم است که خدا او را از خاک آفرید». در این آیه، خداوند، با بیان شباهت تولد حضرت

عیسی علیه السلام و حضرت آدم علیه السلام ، یادآوری می کند که آدم را با قدرت بی پایان خود،

بدون این که دارای پدر و مادری باشد، از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر گواه این باشد که مسیح

فرزند خداست، پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است؛ زیرا او نه پدر داشت و نه مادر.

اما با وجود گفتن این دلیل، آنان قانع نشدند و خداوند به پیامبر خود، دستور مباهله داد تا حقیقت

آشکار و دروغ گو رسوا شود. خداوند پیش از نازل کردن آیه مباهله، در آیاتی چند به چگونگی تولد

عیسی علیه السلام می پردازد و مسیحیان را با منطق عقل و استدلال روبرو می کند و از آنان می

خواهد که عاقلانه به موضوع بنگرند. بنابراین پیامبر، در ابتدا سعی کرد با دلایل روشن و قاطع آنان را

آگاه کند، اما چون استدلال موجب تنبّه آنان نشد و با لجاجت و ستیز آنان مواجه گشت، به امر

الهی به مباهله پرداخت. خداوند در آیه 61 سوره آل عمران می فرماید: «هرگاه بعد از دانشی که به

تو رسیده، کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و

زنانمان و زنانتان، و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم؛ سپس مباهله

کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم».

در روایات اسلامی آمده است که چون موضوع مباهله مطرح شد، نمایندگان مسیحی نجران از

پیامبر مهلت خواستند تا در این کار بیندیشند و با بزرگان خود به شور بپردازند. نتیجه مشاوره آنان

که از ملاحظه ای روان شناسانه سرچشمه می گرفت این بود که به افراد خود دستور دادند اگر

مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و جار و جنجال به مباهله آمد با او مباهله کنید و

نترسید؛ زیرا در آن صورت حقیقتی در کار او نیست که متوسل به جاروجنجال شده است و اگر با

نفرات بسیار محدودی از نزدیکان و فرزندان خردسالش به میعادگاه آمد، بدانید که او پیامبر خداست

و از مباهله با او بپرهیزید که خطرناک است. طبق توافق قبلی، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و

نمایندگان نجران برای مباهله به محل قرار رفتند. ناگاه نمایندگان نجران دیدند که پیامبر فرزندش

حسین علیه السلام را در آغوش دارد، دست حسن علیه السلام را در دست گرفته و علی و زهرا

علیهماالسلام همراه اویند و به آنها سفارش می کند هرگاه من دعا کردم شما آمین بگویید.

مسیحیان، هنگامی که این صحنه را مشاهد کردند، سخت به وحشت افتادند و از این که پیامبر،

عزیزترین و نزدیک ترین کسانِ خود را به میدان مباهله آورده بود، دریافتند که او نسبت به ادعای

خود ایمان راسخ دارد؛ زیرا در غیر این صورت، عزیزان خود را در معرض خطر آسمانی و الهی قرار

نمی داد. بنابراین از اقدام به مباهله خودداری کردند و حاضر به مصالحه شدند.

هنگامی که هیئت نجرانی پیامبر را در اجرای مباهله مصمّم دیدند، سخت به وحشت افتادند.

ابوحارثه که بزرگ ترین و داناترین آنان و اسقف اعظم نجران بود گفت: «اگر محمد بر حق نمی بود

چنین بر مباهله جرئت نمی کرد. اگر با ما مباهله کند، پیش از آن که سال بر ما بگذرد یک نصرانی

بر روی زمین باقی نخواهد ماند». و به روایت دیگر گفت: «من چهره هایی را می بینم که اگر از خدا

درخواست کنند که کوه ها را از جای خود بکند، هر آینه خواهد کَند. پس مباهله نکنید که در آن

صورت هلاک می شوید و یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند».ابوحارثه، بزرگ گروه، به خدمت

حضرت آمد و گفت: «ای ابوالقاسم، از مباهله با ما درگذر و با ما مصالحه کن بر چیزی که قدرت بر

ادای آن داشته باشیم». پس حضرت با ایشان مصالحه نمود که هرسال دوهزار حُلّه بدهند که قیمت

هر حلّه چهل درهم باشد و بر آنان که اگر جنگی روی دهد، سی زره و سی نیزه و سی اسب به

عاریه بدهند.مباهله پیامبر با نصرانیان نجران، از دو جنبه نشان درستی و صداقت اوست. اوّلاً،

محض پیشنهاد مباهله از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خود گواه این مدعاست؛ زیرا

تا کسی به صداقت و حقانیّت خود ایمان راسخ نداشته باشد پا در این ره نمی نهد. نتیجه مباهله،

بسیار سخت و هولناک است و چه بسا به از بین رفتن و نابودی دروغ گو بینجامد. از طرف دیگر،

پیامبر کسانی را با خود به میدان مباهله آورد که عزیزترین افراد و جگرگوشه های او بودند. این خود،

نشان عمق ایمان و اعتقاد پیامبر به درستی دعوتش می باشد که با جرأت تمام، نه تنها خود،

بلکه خانواده اش را در معرض خطر قرار می دهد.

مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنّن تصریح کرده اند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر نازل

شده است و پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش حسن و حسین و

دخترش فاطمه و دامادش علی علیهم السلام بودند. بنابراین منظور از «اَبْنائَنا» در آیه منحصرا

حسن و حسین علیهماالسلام هستند، همان طور که منظور از «نِساءَنا» فاطمه علیهاالسلام و

منظور از «اَنْفُسَنا» تنها علی علیه السلام بوده است. این آیه هم چنین به این نکته لطیف اشاره

دارد که علی علیه السلام در منزلت جان و نفس پیامبر است.

در کتاب عیون اخبار الرّضا درباره مجلس بحثی که مأمون در دربار خود تشکیل داده بود، چنین آمده

است: امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمودند: «خداوند پاکان بندگان خود را در آیه

مباهله مشخص ساخته است و به دنبال نزول این آیه، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، علی و

فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را با خود به مباهله برد. این مزیّتی است که هیچ کس در

آن بر اهل بیت پیشی نگرفته و فضیلتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده و شرفی است که

قبل از آن، هیچ کس از آن برخوردار نبوده است».

در کتاب غایة المرام به نقل از صحیح مسلم آمده است: روزی معاویه به سعد بن ابی وقاص گفت:

چرا ابوتراب را دشنام نمی گویی؟ گفت: از آن وقت که به یاد سه چیز افتادم که پیامبر صلی الله

علیه و آله وسلم درباره علی فرمود، از این کار صرف نظر کردم. یکی آن بود که وقتی آیه مباهله

نازل شد پیغمبر تنها از فاطمه و حسن و حسین و علی دعوت کرد و سپس فرمود: «اللهم هؤلاء

اهلی؛ خدایا، اینها خاصّان منند»...

روزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم قصد مباهله کرد، قبل از آن عبا بر دوش مبارک

انداخت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در زیر عبای مبارک

جمع کرد و گفت: «پروردگارا، هر پیغمبری را اهل بیتی بوده است که مخصوص ترینِ خلق به او بوده

اند. خداوندا، اینها اهل بیت منند. پس شک و گناه را از ایشان برطرف کن و ایشان را پاکِ پاک کن.»

در این هنگام جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد: «همانا خداوند اراده فرمود از

شما اهل بیت پلیدی را برطرف فرماید و شما را پاکِ پاک کند.

منبع:

سایت حوزه نت ، پدید آورنده خانم ملیحه آقاجانی

 

نوع مطلب : فرهنگ عاشورایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 29 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام به دوستان محترم و عزیز :

فردا روز مباهله می باشد و اعمالی توصیه شده که به شرح ذیل می باشد.

1- غسل

2- روزه

3- خواندن دعایی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

" اللهم انی اسئلک من بهائکَ بِابهاهُ و کل بهائک بهی...

التماس دعا

نوع مطلب : تاریخ نگار، فرهنگ عاشورایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرحمن الرّحیم

رهبر انقلاب در پیامی ، درگذشت فرزند دکتر محسن رضایی را به وی و سایر بازماندگان  تسل

گفتند.

متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محسن رضائی دامت توفیقاته
مصیبت درگذشت فرزند عزیزتان را به شما و همسر محترمه و دیگر بازماندگان صمیمانه تسلیت میگویم و از خداوند متعال صبر و آرامش برای شما و رحمت و آمرزش برای آن مرحوم مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنه‌ای

نوع مطلب : مقام معظم رهبری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام

به دوستان محترم و عزیزان خواننده مطالب که همیشه با نظرات خود و بازدیدهای خود موجبات

دلگرمی ما را پدید می آورید.

از شما عزیزان بابت این چند روز گذشته فعالیت های نوشتن را کم کردم و اینکه قرار بود هر روز

با یک داستان از معجزات و کرامات امام حسین علیه السلام بروز باشم و خلف وعده نمودم

پوزش می طلبم.

راستش درگیر مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک بودم

امیدوارم حضرت ارباب و شما عزیزان این تاخیر بنده را ببخشید.

با امید اینکه دوباره با خدمتگزاری خود در خدمت شما عزیزان باشم و اینکه ازشما دوستان محترم

طلب دعای خیر دارم تا در زندگی مشترک هم از وظایف به خوبی و درستی برآیم

ان شاء الله به امید دیدار

 

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 26 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مولای من

دوباره جمعه می آید و ما صبورانه دوباره با اشکان چشم هایمان

کوچه های دلمان را شستشو می دهیم

تا مهیا کنیم دل را برای آمدنت

ای شمیم طاها و ای عطر یاسین

ای روح عشقبازی بیا

که منتظریم.

 

نوع مطلب : مهدویت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

    عید سعید غدیر ، عید امامت و عید ولایت و وصایت تهنیت باد

عید سعید غدیر * خاکریزعشق

 

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرِحمن الرّحیم

اعمال روز عید سعید غدیر آن طور که  توسط ائمه معصومین سفارش شده به شرح زیر می باشد.

1- غسل

2- روزه که کفاره شصت سال گناه است.

3- زیارت حضرت علی علیه السلام .

4- دو رکعت نماز خوانده شود و پس از آن به سجده رفته و صد مرتبه شکر خدا گفته شود، سپس

سر از سجده برداشته و دعای زیر خوانده شود:

"اللهم انی اسئلک بانّ لک الحمد وحدَکَ لا شریک لک... 

 و در انتهای دعا سر به سجده نهاده و صدمرتبه الحمدلله و صدمرتبه شکراًلله گفته شود.

هر کس این عمل را انجام دهد ثواب کسی را دارد که در روز عید غدیر نزد پیامبر اکرم حاضر شده و

با آن حضرت بیعت کرده باشد.

5- پیش از زوال دو رکعت نماز به جا آورد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و آیة الکرسی و

سوره قدر را ده مرتبه بخواند.

6- دعای ندبه خوانده شود.

7- خواندن دعای اللهم انی اسئلک بحق محمد نبیک و علی ولیک... خوانده شود.

8- مومنین در هنگام ملاقات یکدیگر بگویند:

" الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمومنین و الائمة علیهم السلام .

9- ذکر " الحمدلله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته بولایة امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه

السلام " ، صد مرتبه گفته شود .

10- ایجاد عقد اخوت.

                                                                    التماس دعا

نوع مطلب : حضرت علی علیه السلام، تاریخ نگار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 23 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام عید الله بر شما محبین حضرت امیرالمومنین علیه السلام ، عید ولایت را بر شما

دوستان عزیز تهنیت عرض می نمایم.

در وصف حضرت علی علیه السلام این چنین خواهم گفت.

محل تولد : کعبه

محل شهادت : منبر مسجد کوفه

محل ولایت : غدیر

امیرالمومنین علیه السلام تنها کسی است که در کعبه به دنیا آمد اولین کسی است که در مردان

اسلام آورد و ایمان آورد ، تنها کسی است با پیامبر (ص) عقد اخوت بست

در شب لیل المبیت در رختخواب پیامبر (ص) علی علیه السلام خوابید.

فاتح خیبر و در آورنده دروازه قلعه خیبر مولای ماست.

آیه برائت توسط حضرت امیرالمومنین به مشرکین ابلاغ شد.

آیه تطهیر در وصف حضرت علی علیه السلام و خانواده اش نازل شد.

آیه هل عطا در وصف حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا (س) نازل شد.

علی علیه السلام تنها کسی است که در نماز انگشتر خود را به سائل بخشید.

امیرالمومنین تنها کسی است که لیاقت همسری و هم شائنی حضرت زهرا (س) را داشت.

امیرالمومنین هم پدرش جزء بهترین ها بود حضرت ابوطالب علیه السلام حامی اسلام و

هم مادرش فاطمه بنت اسد که جزء زنان بهشتی است.

برادر امیرالمومنین جعفر طیار است که خداوند به واسطه قطع شدن دو دستش دو بال به او داد

فرزندش عباس بن علی علیه السلام نیز دو بال دارد در بهشت با آن پرواز می کند.

امیرالمومنین در روز مباهله ، پیامبر عظیم الشان اسلام با تعبیر نفس خود ایشان را با خود همراه

نمود ، امیرالمومنین ساقی حوض کوثر است.

امیرالمومنین علیه السلام پدر امام حسن و امام حسین سید جوانان اهل بهشت است.

امیرالمومنین پدر محمد حنیفه است ام کلثوم و زینب (س) است پدر حضرت عون ،عثمان ، جعفر ،

عباس علیه السلام است.

علی علیه السلام کسی است که خداوند  نام او را علی ( بلند مرتبه) نهاد.

او را حضرت حق لقب امیرالمومنین داد.

و خود حضرت حق در روز غدیر به حضرت ختمی مرتب فرمود: که اگر وصایت حضرت علی علیه

السلام را اعلام نکنی به رسالت خود عمل نکردی.

آری مولای من بی نظیر است.

عید سعید غدیر تهنیت بر عاشقان و محبین و دوستداران و شیعیان مبارکباد.

نوع مطلب : حضرت علی علیه السلام، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان تیم ملّی کشورمان دو نماینده وزن 105+ داشت

بهداد سلیمی در حرکت یک ضرب 201 و در حرکت دوم 209 و در حرکت سوم 214 را به بالای سر

برد و علاوه بر کسب طلای یک ضرب رکود جهان که متعلق به حسین رضازاده بود را نیز شکست

بهداد سلیمی در حرکت دو ضرب با بالابردن وزنه 241 و 250 مدال طلای خود را دو ضرب و مجموع

قطعی نمود این دلاور مرد کشورمان برای شکستن رکود رضازاده در دو ضرب و مجموع وزنه 260

کیلوگرم را انتخاب کرد اما متاسفانه موفق نشد.

نکتّه جالی این بود که بهداد سلیمی با ذکر نام امیرالمومنین علی علیه السلام از ایشان مدد

گرفت و عیدی شیرینی را به ملّت ایران تقدیم نمود.

دیگر نماینده کشورمان سجاد انوشیروانی نیز در  یک ضرب در حرکت اول مغلوب وزنه 193 شد

اما در حرکت دوم وزنه 193 و در حرکت سوم وزنه 198 کیوگرم را بالا برد و صاحب مدال برنز شد 

او در دو ضرب نیز وزنه های 228 و 233 را بالای سر برد و مدال نقره خود را در دو ضرب قطعی

کرد امّا با بالا بردن وزنه 241 کیلوگرم مدال نقره مجموع را نیز از آن خود نمود.

تیم ملّی وزنه برداری کشورمان نیز از نظر تیمی برای اولین بار بر سکو رفت و با مقام سومی

به این مسابقات پایان داد در این دوره ایران با 5 طلا و 2 نقره و 4 برنز بعد از چین و روسیه به

مقام سومی جهان در پاریس فرانسه دست یافت.

نوع مطلب : ورزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 22 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

علامه گنجی شافعی از دانشمندان اهل سنت در کتاب کفایة الطالب به سند خود از ربیعه سعدی

روایت کرده که چون مردم درباره فضیلت و برتری اصحاب اختلاف نظر پیدا کردند ، من مرکب خود را

سوار شده و به مدینه آمدم و به نزد حذیفة بن یمان رفتم.

حذیفه گفت : ( اهل کجایی ؟)

گفتم : ( اهل کوفه )

حذیفه گفت : ( خوش به حال شما ای مردم اهل کوفه )

گفتم : ( من آمدم تا درباره اختلافی که مردم با ما درباره فضیلت و برتری اصحاب دارند از شما

سئوال کنم .)

حذیفه گفت : ( نزد شخص خبیر و آگاهی آمده ای ، و بدان که من جزء آن چه را گوش هایم شنیده

و در دلم جای گرفته ، و چشمانم دیده است برای تو چیزی نخواهم گفت .)

آن گاه حذیفه دنباله سخنان خود را چنین ادامه داد : روزی رسول خدا (ص) به نزد ما آمد چنان چه

گویا هم اکنون که تو را می نگرم او را می بینم که حسین بن علی علیه السام را بر شانه خود

سوار کرده بود و گویا هم اکنون کف دست پاک آن حضرت را می بینم که بر پای حسین گذاره و پای

او را با دست خود بر سینه اش چسبانیده بود و می فرمود:

( ای مردم ! من به خوبی می دانم که درباره برگزیدگان پس از من اختلاف خواهید کرد ، این

حسین بن علی است که جدّ و جدّه اش بهترین مردم هستند ، جدّش محمد رسول خدا (ص)

خاتم پیامبران و جدّه اش خدیجه دختر خویلد گه از همه زنان جهانیان به خدا و رسول او زودتر

ایمان آورد . این حسین بن علی علیه السلام است که از جهت پدر و مادر بهترین مردم است ،

پدرش علی بن ابیطالب برادر رسول خدا و وزیر و پسرعموی او و کسی است که از همه مردان

عالم در ایمان به خدا و رسول او سبقت گرفت ، و مادرش فاطمه (س) دختر محمّد ، بانوی زنان

جهان می باشد . این حسین بن علی از طرف عمو و عمه بهترین مردم است ، عمویش جعفر

بن ابیطالب و همان کسی است که به وسیله دو بال در بهشت پرواز می کند ، و عمه اش 

( امّ هانی ) دختر ابوطالب است . این حسین بن علی از جانب دایی و خاله بهترین مردم است

، داییش قاسم فرزند محمد رسول خدا ، و خاله اش زینب دختر محمد است .

آن گاه حسین را از شانه اش بر زمین نهاد و آن کودک در پیش روی آن حضرت راه می رفت و گاه

می افتاد . سپس فرمود: ای مردم ! این حسین بن علی است که جدّ و جدّه اش در بهشتند ،

و خود و برادرش در بهشتند ؛ به راستی که آن چه به حسین بن علی داده شده است به هیچ

یک از فرزندان پیامبران داده نشده به جزء یوسف بن یعقوب .

 منبع:

540 داستان از معجزات و کرامات امام حسین علیه السلام / عباس عزیزی ص 31 و 32.

 

نوع مطلب : معجزات و کرامات امام حسین علیه السلام، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در حمایت جمهوری اسلامی ایران

" آمریکا می‌خواهد ایران را به زانو درآورد و به مذاکرات مستقیم بکشاند؛ امری که ایران آن را

نمی‌پذیرد... از آنجا که ایران قدرتمند، یکپارچه و متحد است و رهبری بی‌نظیر در جهان دارد بر این

اساس به تهدیدات با قدرت دو چندان پاسخ خواهد داد

به گزارش گرداب به نقل از فارس، "سیدحسن نصرالله"، طی سخنانی به مناسبت روز شهید
که سخنانش به طور مستقیم از شبکه خبری المنار پخش می شد، گفت: «امیدواریم، روزی
فرا برسد که در آن دولت لبنان این روز را رسما به عنوان "روز شهید" نامگذاری کند تا در آن یاد و
خاطره تمام شهدای وطن گرامی‌ داشته شود.»دبیرکل حزب الله افزود: «در این روز یاد و خاطره
تمام شهدای حزب الله که در میان آنها فرماند‌هان و کادرهای رهبری و شهادت طلبان بزرگ
وجود دارند را گرامی می‌داریم؛ شهدای گران‌قدر و بزرگی که پرچمدار آنها شهید بزرگ
 "احمد قصیر" است و به این خیل بزرگ و عظیم شهدا که به راه خود ایمان و باور داشتند و جزء
لاینفک و جدایی ناپذیر امت خود بودند و غم‌ها و دردها و رنج‌هایشان را بر دوش می‌کشیدند و
امتی که این شهدا را تقدیم این راه کردند و به این جمع بزرگوار، افتخار می‌کنیم.»سید حسن
نصرالله تصریح کرد: «انتخاب این روز به مناسبت معروفی صورت گرفت که همان اجرای عملیات
شهادت طالبانه "احمد قصیر" در شهر صور است. این عملیات تا به امروز به دلیل میزان
خسارات وارده به دشمن به دست یک شهید و در آن واحد، از دیگر عملیات‌های شهادت طلبانه
به اجرا گذاشته شده متمایز و همچنان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عملیات صورت گرفته در تاریخ
مبارزات اعراب – اسرائیل است.»
مقاومت آماده پاسخگویی به هر تجاوزی است
سیدحسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود به مناسبت روز شهید گفت: «همه ما به یاد
می‌آوریم که در اولین روزهای رویارویی با اشغالگران و تجاوزگران صهیونیست جامعه بین المللی
چگونه در کنار اسرائیل ایستاد و به یاد دارند که روحیه مبارزان فلسطینی چگونه بود، با این حال
رزمندگان در برابر تمام این موانع ایستادگی کردند و کثرت و خیل انبوه حامیان دشمن و کسانی
که بر شکست مقاومت شرط بندی کرده بودند، هیچ‌گاه آنها را به وحشت نیانداختسید
حسن نصرالله گفت: «در جنگ ژوئیه نه سلاح و نه تاکتیک و نه اداره جنگ و نه تمام وسایل
موجود، موجبات پیروزی لبنان در این جنگ نشدند، بلکه تنها عامل موفقیت همین مردانی
بودند که نه فرار کردند و نه به بیم و هراس افتادند و همچنان استوار و پابرجا باقی ماندند، از
خط ‌مشی و راه و منش این شهداست که ما امروز از زمان اشغال فلسطین از سوی رژیم
اشغالگر قدس تاکنون راحت و آسوده در کشور خود به سر می‌بریم.»دبیرکل حزب الله لبنان در
ادامه به یکی از سخنرانی امام موسی صدر درباره وضعیت و شرایط حاکم بر جنوب لبنان اشاره
کرد و گفت: «چند روز پیش یکی از سخنرانی‌های امام موسی صدر را می‌خواندم که در یک
جلسه خصوصی و داخلی آن را برای جنبش امل ایراد کرده بود، وی در این سخنان خود از
شرایط جنوب لبنان و دلایل ناامنی حاکم بر آن سوال و تاکید می‌کردند که لبنان و جنوب آن
ضعیف است و به همین دلیل است که دشمن هرچه بخواهد با ما انجام می‌دهد و با دلسوزی
می‌گفت، بسیاری به آنچه در جنوب لبنان می‌گذرد توجهی ندارند، هنگامی که این مطالب را
می‌خواندم به خود می‌گفتم، هنگام مراجعت امام، ایشان به فرزندان خود و مقاومتی که
پایه‌گذار آن بود، افتخار خواهد کرد و با این‌که وی با کسی رو در رو نشد، اما به یکی از
طرف‌های مهم معادلات منطقه‌ای تبدیل شد.»دبیرکل حزب الله لبنان احتمال تجاوز جدید رژیم
صهیونیستی به لبنان را بعید ندانست و ادامه داد: «با وجود تمام آنچه گفته شد، با این حال
هیچ‌گاه احتمال تجاوز دیگر بار دشمن صهیونیستی به لبنان را صرف نظر از تغییر و تحولات جاری
در منطقه رد نمی‌کنیم، به عبارت دیگر حتی اگر رژیم صهیونیستی جنگی در سطح منطقه
تدارک نبیند با این حال احتمال حمله آن به لبنان همچنان مطرح است.»سید حسن نصرالله در
ادامه سخنان خود به قدرت ایمان در مبارزه با دشمن اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که این ایمان
و این بینش و آگاهی برقرار باشد و این مثلث با قدرت بر لبنانی‌ها حاکم باشد، دشمن از دست
زدن به هرگونه تجاوز و تعدی ناتوان است و اگر دست به این اقدام بزند، بی‌شک نهایت آن
خواهد بود.»نصرالله با تاکید بر اینکه نبود احتمال هرگونه حمله و تجاوز به لبنان به این معنا
نیست که در خواب غفلت و بی‌خبری به سر ببریم، تصریح کرد: «مقاومت از سال 1982 تاکنون
روزی به خواب غفلت نرفته و تا فرا رسیدن روز آزادی لحظه‌ای به خواب نخواهد رفت و همواره
بیدار و آماده است، چون می‌داند کشورش در کنار چه دشمنی قرار دارد، همان‌گونه مقاومت از
15 می 2006 تاکنون نیز لحظه‌ای به خواب غفلت نرفته است.» سید حسن نصرالله گفت که
اسرائیل از سال 2006 تاکنون مرتبا آموزش می بیند و مانورهای مختلفی را انجام می دهد،
حال ما چرا باید بخوابیم؟ من به کسانی که ناامید هستند و به کسانی که ناامید نشده اند،
می گویم که هنگامی که از ما خواستید سلاح خود را کنار بگذاریم، به این معنی بود که از ما
خواستید شکست و ذلت را قبول کنیم و از تجربیات خود استفاده نکنیم و از کرامت ملت خود در
مقابل پلیدترین دشمنی که تاریخ به خود دیده است، دفاع نکنیم، اما ما امروز از شما می
خواهیم که به مقاومت و ارتش و اراده ملت لبنان پایبند باشید که اینها عناصر اصلی قدرت
واقعی لبنان است.
ایران قدرتمند با ارتش و ملت خود از تهدیدات هراسی به دل ندارد
وی افزود: «در چند روز گذشته شاهد بودیم که تهدیدات افزایش یافته و ناگهان احتمال اقدام
دشمن اسرائیلی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران با قدرت مطرح شد و تهدیدات بالا
گرفت؛ رهبران ایران به طور قاطع به آن پاسخ دادند و صریح‌ترین پاسخ نیز همان بود که دیروز
آیت‌الله خامنه‌ای عنوان کرد و آنچه ایشان گفتند عین واقعیت بود؛ ایران قدرتمند با ارتش و ملت
و وحدتی که دارد ممکن نیست که از تهدیدها و شاخ و نشان کشیدن‌ها بترسد.»نصرالله تصریح
کرد: «زمانی که ارتش‌های آمریکا آمد و منطقه را اشغال کرد در اطراف ایران بود. امروز نیروهای
آمریکا در تمامی کشورهای هم مرز ایران حضور دارند، اما با این حال ایران تضعیف نشده و به
مذاکرات مستقیم با آمریکایی‌ها کشانده نشد، اگر کمی به عقب بازگردیم نباید فراموش کنیم
که تا آخر سال آمریکا از عراق عقب‌نشینی می‌کند و طرح آمریکا شکست بزرگی متحمل شد.»
وی اظهار داشت: «در سال 2000 برخی‌ها می‌گفتند که مقاومت در لبنان پیروز نشد و اکنون
هم برخی‌ها هستند که می‌گویند که این آمریکاست که تصمیم به خروج از عراق گرفت؛
فروپاشی شدید در اقتصاد آمریکا و تلفات انسانی آن بیانگر شکست در عراق است؛ باید اشاره
کرد که آمریکا اکنون قادر نیست که با آتش نظامی عقب‌نشینی کند و باید زیر آتش رسانه‌ای
تحت عنوان تهدید به جنگ در منطقه عقب‌نشینی کند تا خبر عقب‌نشینی آمریکا عادی به
نظر برسد و افکار عمومی از آن غافل شود.» 
 


ادامه مطلب


نوع مطلب : انقلاب اسلامی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

در این پست خبری را عیناً مطالعه نمودم برای شما عزیزان قرار می دهم.

" به گزارش گرداب، روزنامه "القدس العربی" چهارشنبه 9 نوامبر (18 آبان) نوشت: رئیس جریان

اسلامی "العزمیه" مصر تاکید کرد در صورت هرگونه حمله نظامی به ایران، اعلام جهاد می کند.

بنا بر این گزارش،"شیخ علاء ماضی ابوالعزائم"، رئیس جریان "العزمیه" در اظهاراتی به پایگاه

اینترنتی "الدستور" گفت: «در برابر ائتلاف صهیونیستی - آمریکایی ضد ایران، ایستادگی می کنم.»

"ابوالعزائم" خاطرنشان کرد: «هواداران "العزمیه" و وابستگان به آن برای جنگ در کنار ایران آمادگی
 
کامل دارند. باید در برابر هرگونه حمله اسرائیل، راه جهاد را گشود و از همه دولت های اسلامی
 
دفاع کرد.»وی ضمن تاکید بر ضرورت پایان دادن به تقسیم کشورهای اسلامی به دو قطب شیعه و
 
سنی، گفت: «ایران کشوری اسلامی است و کشورهای عربی و اسلامی نمی توانند در قبال
 
تعرض به ایران سکوت کنند. برخی از کشورهای خیانتکار، با وجود حمایت ایران از مقاومت
 
فلسطین و دیگر جنبش های مقاومت، به دنبال تضعیف ایران هستند.»
 
 
منبع:
 جام نیوز و سایت گرداب
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
خاکریز عشق
قافله عشق در راه کربلاست آماده شو
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : علیرضا شعبانزاده
پیوندها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
پیج رنک گوگل

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو