به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، وزارت امور خارجه، متن ترجمه شده توافق بامداد امروز ایران و غرب را منتشر کرد. پیش از این ترجمه های مختلفی از سوی رسانه ها از متن انگلیسی این توافق صورت گرفته بود.

 

متن کامل این توافق به شرح زیر است:

برنامه اقدام مشترک


مقدمه: 
هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می‌سازد تا به‌طور کامل از حقوق خود در بهره ـ گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی‌سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای می‌باشد. این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد. 


در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا به اضافه سه (3+3 یا 1+5) و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق می‌ان ـ مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود. یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد. 


عناصر گام اول


گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد. 

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند: 

 ـ نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد. 
 

 ـ ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالا‌تر از 5 درصد غنی‌سازی نکند. 


 ـ ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد. 


 ـ همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی شده تا 5 درصد بهUO2، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تا سطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اکسید تبدیل کند. 


 ـ محل‌های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نمی‌شود. 


 ـ ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد. 


 ـ عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند. 


نظارت‌های بیشتر: 

 ـ ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تاسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه. 


 ـ ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسایی می‌شود. 


 ـ اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد «رهیافت پادمان» در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناسایی می‌شود. 


 ـ دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آن‌ها برای بازرسیهای دوره‌ای موسوم به DIV، IIV، PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند. 


 ـ دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به: 
o کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
o کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری، و
o معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم

در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهند داد: 


 ـ توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند. 


 ـ تعلیق تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر: 
o صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم‌ خدمات مرتبط
o طلا و فلزات گران‌ب‌ها، و تعلیق تحریم‌ خدمات مرتبط


 ـ تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط


 ـ صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط


 ـ عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد


 ـ عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا


 ـ دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد. 


 ـ یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده إز درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانک‌های خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیر تحریم شده خواهد بود که به‌هنگام ایجاد این کانال مالی مشخص خواهند شد. 

o کانال مزبور همچنین موارد را دربر می‌گیرد: 
 نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد
 پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده ـ ‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه. 


 ـ افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق. 

عناصر گام نهایی راه حل جامع‌*

 گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از: 


 ـ دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. 


 ـ بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. 


 ـ به‌طور همه‌جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. 


 ـ متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد. 


 ـ نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR ـ 40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد. 


 ـ اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا‌ درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید. 


 ـ شامل همکاری بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد. 

به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد. 

* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


رئیس‌جمهور با بیان اینكه هوگو چاوز یك مومن واقعی و انقلابی بود كه با روحیه‌ای پاك، لطیف و مخلص، همواره در كنار مردم بود و در مسیر خدمت به آنان تلاش می‌كرد، گفت: وی با روحیه یك بسیجی مخلص تمام‌عیار و حزب‌اللهی و عاشق مردم بود.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با تسلیت درگذشت "هوگو چاوز" رئیس‌جمهور ونزوئلا به دولت و ملت این كشور و خانواده وی و همه انقلابیون و آزادیخواهان جهان گفت: "هوگو چاوز" برای جمهوری اسلامی ایران فراتر از رابطه سیاسی، دوستی واقعی و اعتقادی بود. دوستان سیاسی در نوسانات گوناگون ممكن است مواضع خود را تغییر دهند اما او در طول مدت دوستی خود با جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت از حقوق ملت ایران در تمام مجامع بین‌المللی دفاع می‌كرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینكه هوگو چاوز یك مومن واقعی و انقلابی بود كه با روحیه‌ای پاك، لطیف و مخلص، همواره در كنار مردم بود و در مسیر خدمت به آنان تلاش می‌كرد، اظهار داشت: در سفرها و ملاقات‌های گوناگونی كه با وی داشتیم هر زمانی كه برای انجام كاری نیاز به نظر وی بود حتی یك ثانیه هم تردید نمی‌كرد و در خصوص انجام آن دستورات فوری صادر می‌نمود.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینكه امروز فشارهای مستكبران به ملت‌های آمریكای لاتین به خصوص به مردم ونزوئلا بسیار سنگین است، خاطرنشان كرد:‌ در چنین شرایطی چاوز همواره نگران ملت ایران و حقوق جمهوری اسلامی ایران بود و در تمام سخنان خود یاد ، نام و راه امام راحل(ره) را می‌برد و بر آن متذكر می شد.

وی افزود: چاوز كسی بود كه صراحتاً اعتقاد خود به پیامبران الهی را اعلام می‌كرد و می‌گفت كه منتظر حكومت عدل جهانی هستیم و به واقع نیز در این راه تلاش می‌كرد و با روحیه یك بسیجی مخلص تمام عیار و حزب‌اللهی  عاشق مردم بود.

احمدی‌نژاد خاطر نشان كرد: چاوز همواره در كنار مردم كشور خود بود و برای پیشرفت آنها تلاش كرد و سعی داشت روح ملت‌های آمریكای لاتین را زنده كند و در این مسیر به طور دائم شجاعت، خودباوری و پایداری را در ملت‌های منطقه تزریق می‌كرد.

رئیس‌جمهور تصریح كرد: هوگو چاوز پرچم بلند و برافراشته‌ای بود كه استكبار و استعمار را شدیداً از منطقه آمریكای لاتین به عقب راند و مناسبات استعماری را از ذهن مردم منطقه بیرون كرد كه البته در این مسیر متحمل فشارهای زیادی از جمله تحریم و تبلیغات ده‌ها و صدها رسانه كه به طور مستمر علیه او بودند، شد.

وی با بیان اینكه چاوز در طول دوران ریاست جمهوری خود توانست طرح‌های گوناگونی را در كشورش اجرا كند در حالیكه اقتصاد ونزوئلا پیش از آن متصل به آمریكا بود و این كار بسیار دشوار به نظر می‌رسید، گفت: چاوز با این حال ایستاد و با هدایت خود توانست كارها را در ونزوئلا رو به جلو پیش ببرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینكه در منطقه آمریكای لاتین مردان بزرگ زیادی را پا به صحنه گذاشته‌اند، گفت: هوگو چاوز خلاصه و نماد همه انقلابیون تاریخ آمریكای لاتین بود.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: چاوز همیشه مردم را همراه خود داشت و با پشتیانی آنها به جنگ بدخواهان و استعمارگران رفت.

رئیس‌جمهور تصریح كرد: در تاریخ جهان و آمریكای لاتین همواره مردان بزرگی كه در برابر استعمار ایستاده‌اند مورد هجوم ها و فشارهای سخت بوده‌اند و هوگو چاوز نیز از آنها مستثنی نبود بلكه از آنجایی كه وی انسانی بزرگ و انقلابی بود فشارها علیه او نیز بیشتر بود.

احمدی نژاد با تاكید بر ضرورت شناخت و معرفی افرادی همچون چاوز به بشریت و نسل‌های آینده گفت:شخصیت‌هایی مانند چاوز روح امید ،‌ اعتماد به نفس، پایداری و شجاعت را در بین ملت‌ها دمیده‌اند و با وجود اینكه به ظاهر از بین بشریت رفته‌اند اما اندیشه آنها همواره باقی خواهد ماند و معتقدم امروز تمام ملت‌های آمریكای لاتین عزادار هستند چرا كه با چشمان خود عشق توده‌های مردم نسبت به چاوز را دیده‌ام.

رئیس‌جمهور ادامه داد: چاوز با مردم بسیار راحت و صمیمی بود و همه وجود خود را در مسیر آرمان‌های خود خرج كرد.

احمدی‌نژاد با بیان اینكه امروز مستكبران و زیاده‌خواهان جهان زهرخند می‌زنند و خوشحال هستند كه یكی از ستون‌های ایستادگی ملت‌ها در برابر برنامه‌های استعماری آنها به زمین افتاده، خاطرنشان كرد: آنها اشتباه می‌كنند و شك ندارم این زهرخند آنها كوتاه خواهد بود چرا كه موجی كه امروز انقلاب آمریكای جنوبی و ایستادگی چاوز و مردم ونزوئلا در این منطقه به راه انداخته به زودی به سیل ویرانگری علیه آنان تبدیل خواهد شد كمااینكه امروز نیز این اتفاق افتاده و خواهیم دید كه در آینده چاوزها یكی پس از دیگری طلوع و ظهور خواهند كرد و این آینده زیبای بشری را برای ملت‌ها ، عدالت و پاكی نوید می‌دهیم.

واقعاً معنای بسیجی و حزب اللهی را خودتان تحقیق کنید

به نظر می رسد آقای احمدی نژاد بسیار تحت تاثیر مرگ هوگو چاوز قرار گرفته است

و شتاب زده در این خصوص ابراز نظر کرده است
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسمه تعالی

آیا مرگ بعضی از علمای ما کمتر از چاوز بود که برای آنها در کشور عزای عمومی اعلام نشد.

شما اظهار نظر کنید.

هیئت دولت در مصوبه‌ای امروز(چهارشنبه 16 اسفندماه) را به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا عزای عمومی اعلام کرد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران هیئت دولت در مصوبه‌ای، امروز(چهارشنبه 16 اسفندماه)  را به مناسبت درگذشت هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا عزای عمومی اعلام کرد.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیئت وزیران، در سخنانی از شخصیت هوگو چاوز تجلیل و وی را فردی انقلابی و عدالت‌طلب توصیف کرد

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یسمه تعالی

هوگو چاوز رییس جمهور مردمی ونزوئلا درگذشت

در اینکه او انسان خوبی بود شکی نیست

خداوند پاداش همه کارهای خوبش را می دهد

اما در پیام رییس جمهور کشورمان یک سری واژه ها به کار برده شده که بهتر است خودتان در این مورد قضاوت کنید.

زیر این کلمه ها به صورت خط مشخص شده

شما نیز اظهار نظر کنید؟


گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، متن پیام تسلیت "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهور كشورمان به كفیل ریاست جمهوری ونزوئلا بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

دوست گرامی جناب آقای نیكولاس مادورو

كفیل محترم ریاست جمهوری ونزوئلا

روح بلند مردی بزرگ از تبار عدالت‌طلبان و آزادی‌خواهان به آسمان پر كشید و جهان را در سوگ فرو برد. ونزوئلا فرزندی برومند و شجاع و جهان، رهبری خردمند و انقلابی را از دست داد.

در نهایت تأثر این حادثه غم‌انگیز را به همه ملت‌ها و ملت بزرگ ونزوئلا و خانواده محترم ایشان و جنابعالی تسلیت عرض می‌نمایم.

هوگو چاوز نامی آشنا برای همه ملت‌هاست. نام او یادآور زلال پاكی و مهربانی، شجاعت، پایمردی، عشق به مردم و فداكاری و تلاش بی‌وقفه برای خدمت به مردم به ویژه محرومین و زخم‌خوردگان از استعمار و استكبار است.

او انسانی عمیقاً موحد و مؤمن و پایبند به ارزش‌های انسانی و آسمانی و باورمند به راه انبیاء الهی و حاكمیت جهانی عدالت و عشق به رهبری صالحان بود.

او همزمان كه با رشادت تمام در برابر زیاده‌خواهی‌های مستكبران می‌ایستاد و فشار سنگین تبلیغاتی و اقتصادی و تهمت‌ها و حتی كودتاها را در هم می‌شكست، قامت بلندش در برابر كودكی خردسال فرو می‌افتاد و با دست‌های مهربانش او را نوازش و سرود آزادی و سرافرازی را در گوش او زمزمه و زلال عشق را در اندیشه و جان او جاری می‌كرد.

هوگو چاوز نماد و میراث دار همه شجاعان و مبارزان و انقلابیون در تاریخ پرافتخار و البته غم بار آمریكای لاتین و تجلی روح آزادگی مردم مظلوم این دیار و همه ملت های تحت ستم و پرچم برافراشته مبارزان ضد استعماری و عدالت طلبانه و طلایه دار دوستی بین ملت ها است.

او نقطه اتكاء روحی و پشتیبان همه انقلابیون و آزادی خواهان منطقه و جهان بود.

او حقیقتا جلوه روشنی از یك ونزوئلایی پرشور و آرمانی و دوست داشتنی است و مردم بزرگ ونزوئلا با آگاهی و هوشمندی بارها و بارها او را به مسند ریاست جمهوری رساندند و در فراز و نشیب و سختی ها یاریش كردند و او نیز همه فرصت‌ها و قدرت را برای خدمت به مردم و سربلندی كشورش و آزادی ملت ها به كار گرفت.

او سرانجام در پی یك بیماری مشكوك همه وجود و جان خود را نیز در این راه پرافتخار تقدیم كرد.

او در حقیقت شهید راه خدمت به ملت ونزوئلا و پاسداری از ارزش های انسانی و انقلابی است گرچه امروز و به ظاهر هوگو چاوز، دوست صمیمی و مهربان مردم، در بین ما نیست اما اطمینان دارم كه روح آسمانی و اندیشه پاك او هر روز و در افقی بالاتر در دل و جان تك تك مردم آمریكای لاتین و ونزوئلا و همه ملت های عالم و با درخششی بیشتر طلوع می كند و راه عزت و سربلندی را فرا روی همگان قرار خواهد داد.

هوگو چاوز زنده است تا عدالت و عشق و آزادی زنده است. او زنده است تا ایمان و پاكی و انسانیت زنده است. او زنده است تا ملت ها زنده اند و برای استقرار استقلال و مهربانی و عدالت تلاش می كنند.

تردید ندارم كه او بازخواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح (ع) و تنها باقیمانده از نسل پاكان، انسان كامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت كامل و مهربانی و كمال یاری خواهد كرد.

یك بار دیگر این ضایعه سنگین را تسلیت گفته و از خداوند منان برای جنابعالی و ملت ونزوئلا و همه ملت ها سعادت و سلامت و رفاه و عزت آرزو می‌كنم.

دوست و برادر شما

محمود احمدی‌نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

1391.12.16

نهم مارس 2013
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 فروردین 1391 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

رهبر انقلاب امروز در دیدار با اردوغان فرمودند :

تحولات منطقه تا کنون به نفع اسلام و مسلمانان بوده است .

ایشان در خصوص طرح ترکیه درباره سوریه فرمودند:

قویاً با هر طرح آمریکایی برای سوریه ، مخالفیم

نوع مطلب : بیداری اسلامی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در حمایت جمهوری اسلامی ایران

" آمریکا می‌خواهد ایران را به زانو درآورد و به مذاکرات مستقیم بکشاند؛ امری که ایران آن را

نمی‌پذیرد... از آنجا که ایران قدرتمند، یکپارچه و متحد است و رهبری بی‌نظیر در جهان دارد بر این

اساس به تهدیدات با قدرت دو چندان پاسخ خواهد داد

به گزارش گرداب به نقل از فارس، "سیدحسن نصرالله"، طی سخنانی به مناسبت روز شهید
که سخنانش به طور مستقیم از شبکه خبری المنار پخش می شد، گفت: «امیدواریم، روزی
فرا برسد که در آن دولت لبنان این روز را رسما به عنوان "روز شهید" نامگذاری کند تا در آن یاد و
خاطره تمام شهدای وطن گرامی‌ داشته شود.»دبیرکل حزب الله افزود: «در این روز یاد و خاطره
تمام شهدای حزب الله که در میان آنها فرماند‌هان و کادرهای رهبری و شهادت طلبان بزرگ
وجود دارند را گرامی می‌داریم؛ شهدای گران‌قدر و بزرگی که پرچمدار آنها شهید بزرگ
 "احمد قصیر" است و به این خیل بزرگ و عظیم شهدا که به راه خود ایمان و باور داشتند و جزء
لاینفک و جدایی ناپذیر امت خود بودند و غم‌ها و دردها و رنج‌هایشان را بر دوش می‌کشیدند و
امتی که این شهدا را تقدیم این راه کردند و به این جمع بزرگوار، افتخار می‌کنیم.»سید حسن
نصرالله تصریح کرد: «انتخاب این روز به مناسبت معروفی صورت گرفت که همان اجرای عملیات
شهادت طالبانه "احمد قصیر" در شهر صور است. این عملیات تا به امروز به دلیل میزان
خسارات وارده به دشمن به دست یک شهید و در آن واحد، از دیگر عملیات‌های شهادت طلبانه
به اجرا گذاشته شده متمایز و همچنان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عملیات صورت گرفته در تاریخ
مبارزات اعراب – اسرائیل است.»
مقاومت آماده پاسخگویی به هر تجاوزی است
سیدحسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود به مناسبت روز شهید گفت: «همه ما به یاد
می‌آوریم که در اولین روزهای رویارویی با اشغالگران و تجاوزگران صهیونیست جامعه بین المللی
چگونه در کنار اسرائیل ایستاد و به یاد دارند که روحیه مبارزان فلسطینی چگونه بود، با این حال
رزمندگان در برابر تمام این موانع ایستادگی کردند و کثرت و خیل انبوه حامیان دشمن و کسانی
که بر شکست مقاومت شرط بندی کرده بودند، هیچ‌گاه آنها را به وحشت نیانداختسید
حسن نصرالله گفت: «در جنگ ژوئیه نه سلاح و نه تاکتیک و نه اداره جنگ و نه تمام وسایل
موجود، موجبات پیروزی لبنان در این جنگ نشدند، بلکه تنها عامل موفقیت همین مردانی
بودند که نه فرار کردند و نه به بیم و هراس افتادند و همچنان استوار و پابرجا باقی ماندند، از
خط ‌مشی و راه و منش این شهداست که ما امروز از زمان اشغال فلسطین از سوی رژیم
اشغالگر قدس تاکنون راحت و آسوده در کشور خود به سر می‌بریم.»دبیرکل حزب الله لبنان در
ادامه به یکی از سخنرانی امام موسی صدر درباره وضعیت و شرایط حاکم بر جنوب لبنان اشاره
کرد و گفت: «چند روز پیش یکی از سخنرانی‌های امام موسی صدر را می‌خواندم که در یک
جلسه خصوصی و داخلی آن را برای جنبش امل ایراد کرده بود، وی در این سخنان خود از
شرایط جنوب لبنان و دلایل ناامنی حاکم بر آن سوال و تاکید می‌کردند که لبنان و جنوب آن
ضعیف است و به همین دلیل است که دشمن هرچه بخواهد با ما انجام می‌دهد و با دلسوزی
می‌گفت، بسیاری به آنچه در جنوب لبنان می‌گذرد توجهی ندارند، هنگامی که این مطالب را
می‌خواندم به خود می‌گفتم، هنگام مراجعت امام، ایشان به فرزندان خود و مقاومتی که
پایه‌گذار آن بود، افتخار خواهد کرد و با این‌که وی با کسی رو در رو نشد، اما به یکی از
طرف‌های مهم معادلات منطقه‌ای تبدیل شد.»دبیرکل حزب الله لبنان احتمال تجاوز جدید رژیم
صهیونیستی به لبنان را بعید ندانست و ادامه داد: «با وجود تمام آنچه گفته شد، با این حال
هیچ‌گاه احتمال تجاوز دیگر بار دشمن صهیونیستی به لبنان را صرف نظر از تغییر و تحولات جاری
در منطقه رد نمی‌کنیم، به عبارت دیگر حتی اگر رژیم صهیونیستی جنگی در سطح منطقه
تدارک نبیند با این حال احتمال حمله آن به لبنان همچنان مطرح است.»سید حسن نصرالله در
ادامه سخنان خود به قدرت ایمان در مبارزه با دشمن اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که این ایمان
و این بینش و آگاهی برقرار باشد و این مثلث با قدرت بر لبنانی‌ها حاکم باشد، دشمن از دست
زدن به هرگونه تجاوز و تعدی ناتوان است و اگر دست به این اقدام بزند، بی‌شک نهایت آن
خواهد بود.»نصرالله با تاکید بر اینکه نبود احتمال هرگونه حمله و تجاوز به لبنان به این معنا
نیست که در خواب غفلت و بی‌خبری به سر ببریم، تصریح کرد: «مقاومت از سال 1982 تاکنون
روزی به خواب غفلت نرفته و تا فرا رسیدن روز آزادی لحظه‌ای به خواب نخواهد رفت و همواره
بیدار و آماده است، چون می‌داند کشورش در کنار چه دشمنی قرار دارد، همان‌گونه مقاومت از
15 می 2006 تاکنون نیز لحظه‌ای به خواب غفلت نرفته است.» سید حسن نصرالله گفت که
اسرائیل از سال 2006 تاکنون مرتبا آموزش می بیند و مانورهای مختلفی را انجام می دهد،
حال ما چرا باید بخوابیم؟ من به کسانی که ناامید هستند و به کسانی که ناامید نشده اند،
می گویم که هنگامی که از ما خواستید سلاح خود را کنار بگذاریم، به این معنی بود که از ما
خواستید شکست و ذلت را قبول کنیم و از تجربیات خود استفاده نکنیم و از کرامت ملت خود در
مقابل پلیدترین دشمنی که تاریخ به خود دیده است، دفاع نکنیم، اما ما امروز از شما می
خواهیم که به مقاومت و ارتش و اراده ملت لبنان پایبند باشید که اینها عناصر اصلی قدرت
واقعی لبنان است.
ایران قدرتمند با ارتش و ملت خود از تهدیدات هراسی به دل ندارد
وی افزود: «در چند روز گذشته شاهد بودیم که تهدیدات افزایش یافته و ناگهان احتمال اقدام
دشمن اسرائیلی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران با قدرت مطرح شد و تهدیدات بالا
گرفت؛ رهبران ایران به طور قاطع به آن پاسخ دادند و صریح‌ترین پاسخ نیز همان بود که دیروز
آیت‌الله خامنه‌ای عنوان کرد و آنچه ایشان گفتند عین واقعیت بود؛ ایران قدرتمند با ارتش و ملت
و وحدتی که دارد ممکن نیست که از تهدیدها و شاخ و نشان کشیدن‌ها بترسد.»نصرالله تصریح
کرد: «زمانی که ارتش‌های آمریکا آمد و منطقه را اشغال کرد در اطراف ایران بود. امروز نیروهای
آمریکا در تمامی کشورهای هم مرز ایران حضور دارند، اما با این حال ایران تضعیف نشده و به
مذاکرات مستقیم با آمریکایی‌ها کشانده نشد، اگر کمی به عقب بازگردیم نباید فراموش کنیم
که تا آخر سال آمریکا از عراق عقب‌نشینی می‌کند و طرح آمریکا شکست بزرگی متحمل شد.»
وی اظهار داشت: «در سال 2000 برخی‌ها می‌گفتند که مقاومت در لبنان پیروز نشد و اکنون
هم برخی‌ها هستند که می‌گویند که این آمریکاست که تصمیم به خروج از عراق گرفت؛
فروپاشی شدید در اقتصاد آمریکا و تلفات انسانی آن بیانگر شکست در عراق است؛ باید اشاره
کرد که آمریکا اکنون قادر نیست که با آتش نظامی عقب‌نشینی کند و باید زیر آتش رسانه‌ای
تحت عنوان تهدید به جنگ در منطقه عقب‌نشینی کند تا خبر عقب‌نشینی آمریکا عادی به
نظر برسد و افکار عمومی از آن غافل شود.» 
 


ادامه مطلب


نوع مطلب : انقلاب اسلامی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 آبان 1390 :: نویسنده : علیرضا شعبانزاده

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام به دوستان عزیز و محترم:

نمی دانم چرا این روزها کشته انسان ها برای ما عادی شده است !

نمی دانم چرا امروزه وقتی خبری از شهادت فلسطینیان توسط صهیونیست ها می شنویم

برای ما اتفاق جدیدی محسوب نمی آید.

نمی دانم چرا از حمله هوایی و زمینی مردم مسلمان در غزه سریالی شده تکراری

نمی دانم چرا از کشته این روزها مردم و شیعیان بحرینی برای ما امری است محتوم و وقتی

می شنویم که امروز آل خلیفه این قدر در بحرین انسان کشت فقط به یک بیزاری اکتفا می کنیم

نمی دانم چرا کشته شدن مردم یمن این روزها عادی شده است.

نمی دانم چرا بمب گذاری و ترور مردم عراق را هر روز می شنویم و کاری نمی کنیم

نمی دانم چرا کشتار مردم افغانستان توسط ناتو و آمریکا عادی شده

و هزاران چرا دیگر

امیدوارم شنیدن این همه جنایت در دنیا و شنیدن آن ها و عادی شدن برای ما و سکوت کردن

معنای آن نشود قصاوت قلب و سخت شدن دل

امیدوارم این ها همه نشانه و معنایی غیر از این بدهد امیدوارم.

نوع مطلب : سیاسی، بیداری اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام به دوستان عزیز :

در این پست خبری را که عیناً تابناک در خصوص طرح ترور فرمانده سپاه قدس نوشته است

برای شما می نویسم.

"منابع خبری جزئیات تازه‌ای از تلاشهای سازمان جاسوسی امریکا "سیا" برای ترور سرلشکر

قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس فاش کردند.

به گزارش «واحد مرکزی خبر» به نقل از خبرگزاری فرانسه، «روئل مارک گرچت» کارشناس سابق

بخش خاورمیانه در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و عضو بنیاد «دفاع از دموکراسی‌ها»

گفت: سپاه پاسداران ایران را نمی‌توان مرعوب کرد مگر اینکه اعضای آن را بکشیم.

این مقام آمریکایی به صراحت به نام سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران اشاره و

تصریح کرد:"وی را باید بکشیم".

وی در این خصوص افزود: "قاسم سلیمانی بسیار سفر می‌کند... تکان بخورید... تلاش کنید

او را بکشید".جمعی از نمایندگان کنگره امریکا نیز به دولت این کشور پیشنهاد کردند ترور مسئولان

ایرانی را بخصوص در نیروی سپاه قدس در دستور کار قرار دهد.

 «جک کین» رئیس سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا در جلسه استماع کنگره در این خصوص گفت:

چرا مسئولان ایرانی را نمی‌کشیم؟ چرا ما آنها را ترور نکنیم؟ نمی‌گویم اقدام نظامی کنیم ولی

عملیات ترور را پیشنهاد می‌کنم.

منبع : سایت تابناک


 

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

دموکراسی غربی و آمریکایی باز هم خود را نشان داد.

و سازمان های دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل و شورای امنیت در سکوت نشان داد حقوق بشر

چیست ؟

مجلس کنگره آمریکا و مجلس سنا که شکست خود را هیچ گونه نمی توانند جبران کنند

این بار به صورت علنی اعلام کردند قصد دارند فرمانده سپاه قدس ایران را ترور کنند .

آمریکایی ها بارها در این 33 سال دست به ترور نخبگان و فرماندهان نظامی کشورمان دست

زدند این بار راه چنان حقیر و سخیف شدند که به صورت علنی اعلام نمودند تا می خواهند

سرلشگر قاسم سلیمانی ترور نمایند.

کاهش با این واکنش آمریکایی ها چشم دوستداران و سینه چاکان آمریکا جنایتکار که پیشنهاد

دوستی  و برقراری ارتباط با آن ها را در سر می پروانند باشد.

اینکه فرمانده سپاه قدس چقدر باید ارتباط خالصانه با خداوند داشته باشد نشانش را می توان

در خشم دشمنان اسلام را دید.

آنچنان دشمنان را به خشم آورد این فرمانده و سردار که دشمنان کینه به دل گرفته اند

سردار خسته نباشی ، دوستت دارم رزمنده

                                       سردار سلیمانی* خاکریزعشق

نوع مطلب : انقلاب اسلامی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

همیشه به یک انسان به مسلمان بودن و ایرانی بودنم افتخار می کنم.

فردا روزی است که ابرقدرت و استکبار ضربه شست محکمی از یک مسلمان ایران خورد.

سال 1358 روزی بود که لانه شیطانی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره] فتح شد و رسماً

آمریکایی از این کار سیلی بزرگی خوردند.

آمریکا که قصد داشت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با مداخله در امور کشورمان نگذارد اهداف

انقلاب تحقق پیدا کند با عملکرد مناسب و زیبای دانش آموزان و دانشجویان در سالروز حمله

وحشیانه رژیم پهلوی کاری کردند کارستان

آنها به سفارت خانه آمریکا حمله کردند و توانستند شیطان را از کشور بیرون کنند و جاسوسان

این سفارت خانه را دستگیرکنند.

از فتح این سفارت خانه بود که هر چند بسیاری از اسناد جاسوسی آمریکا از بین برده شده بود

امّا اسناد دخالت و خراب کاری و خیانت فراوان از این سفارت نسبت به مردم کشف شود.

در جریان همین واقعه بزرگ بود که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند:

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا انقلاب دوم بوده است و این انقلاب از انقلاب اول مهمتر و  ارزشمند

تر می باشد.

چرا که در جریان این واقعه بود هیمنه ( ابهت و ادعای شکست ناپذیری آمریکا) شکسته شد و

همه مردم جهان دیدند و فهمیدند آمریکا هم شکست پذیر خواهد بود.

خواسته دانشجویان پیرو خط امام از آمریکا این بود شاه پهلوی را به ایران تحویل بدهند تا محاکمه

شود و اموال و دارایی های به تاراج رفته ملت ایران را خواستار بودند.

آری فردا سالروز همان شکست بزرگ آمریکاست و ما وارثان همان دانشجویان و دانش آموزان

ما هم پیرو رهبر عظیم مان هستیم و فردا بار دیگر و با شکوه در سالی که آمریکایی ها

ضعیف تر از همیشه باز هم با سناریو سازی و متهم ساختن ایران به حمله تروریستی

سفیر عربستان و یا متهم ساختن به ساخت سلاح هسته ای هستند و همچنین در سوریه

دخالت سیاسی می کنند یا در کشتار مردم یمن و بحرین نقش دارند.

باز هم نیاز به سیلی خوردن دارند و با ما باید در ایام الله سیزده آبان باز هم سیلی محکمتری

به این گستاخی ها بدهیم .

ما وارثان انقلابیم و نمی گذاریم جنایتکاران آمریکایی به رابطه دوستی با ما دلخوش شوند.

ان شاء الله در راهپیمایی فردا حضور گسترده خواهیم داشت.

         مرگ بر آمریکا* خاکریز عشق

               مرگ بر آمریکا                                          مرگ بر اسرائیل

نوع مطلب : بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز سالروز شهادت 400 حاجی است که در سال 1407 هجری قمری و 11 مرداد 1366

در جریان مراسم برائت از مشرکین توسط نظامیان سعودی جام شهادت را سر کشیدند.

برائت از مشرکین که جزء مراسم حج تمتع می باشد و در آن مسلمانان از آمریکا و اسرائیل

برائت جویی می کنند برای دوست دار و هم پیمان آمریکا و اسرائیل خوش آیند نبود .

و با حمله به زائران حرم امن الهی چه خوب حرمت این شهر را خائنین حرمین شریفین

پاس داشتند و عجب در ماه حرام که خداوند خونریزی را در آن حرام اعلام نمود.

رعایت نمودند البّته این طبیعی بود آنها از نسل ابوسفیان می باشند و از دوست داران معاویه

و یزید همان کسانی که امام شهیدمان را در ماه محرم خونش جاری ساختند.

این سند جنایت تا ابد بر پیشانی دولت سعودی ماند و خواهد ماند و نمی گذاریم از یادها

برود این جنایت و ان شاء الله به زودی انتقام این جنایت را امام زمان (عج) خواهند گرفت.

              کشتار حجاج توسط دولت سعودی* خاکریز عشق

                                     برای شادی روح همه شهدای این واقعه فاتحه و صلوات

نوع مطلب : فرهنگ عاشورایی، تاریخ نگار، سیاسی، شهدا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز سالروز اعلامیه خائنانه بالفور انگلیسی است مبنی بر تشکیل رژیم منحوس صهیونیستی

در فلسطین می باشد برای آشنایی بیشتر با این واقعه گزارش تهیه شده دوستان عزیزم در

سایت راسخون را در اختیار شما عزیزان قرار می دهم.

"در هنگامه جنگ جهانی اول، در دوم نوامبر 1917م آرتور جِیمز بالْفور، وزیر امور خارجه وقت

انگلستان اعلامیه‏ای را كه به نام او، به اعلامیه بالفور معروف شد، صادر كرد و در آن، بر لزوم فراهم

نمودن زمینه برای تشكیل رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین اشغالی تاكید كرد. اعلامیه

بالفور حاكی از این مطلب بود كه دولت انگلستان با تشكیل دولت یهودی در فلسطین موافق است

و همه توان خود را برای تأسیس چنین دولتی به كار خواهد گرفت. هفت ماه پس از صدور این

اعلامیه، سرزمین فلسطین، طی نبرد نیروهای انگلیسی با قوای عثمانی، به تصرف بریتانیا درآمد.

این عملیات كه در چارچوب اجرای اعلامیه بالفور به وقوع پیوست، باعث شد تا حكومت نظامی

انگلیس بر فلسطین حكم‏فرما گردد. این رویداد، زمینه ساز انتقال تدریجی یهودیان جهان با كمك و

مساعدت انگلیسی‏ها و سرمایه داران یهودی به فلسطینِ تحت اشغال بریتانیا شد. هنگام صدور

اعلامیه بالفور، فلسطین هنوز به طور كامل از نیروهای عثمانی تخلیه نشده بود و جمعیت یهودی

آن از چهل هزار نفر تجاوز نمی‏كرد. این تعداد یهودی در مقابل جمعیت پانصد هزار نفری اعراب

فلسطین اقلیت كوچكی به شمار می‏آمد، ولی پس از اشغال فلسطین توسط نیروهای انگلیسی

و اعطای قیمومیت این سرزمین به انگلیسی‏ها از طرف جامعه ملل، تعداد مهاجرین یهودی به

فلسطین، طی مدت كوتاهی به حدود یك‏صد و پنجاه هزار نفر رسید. در سال 1922م، اعلامیه

بالفور با حذف ماده مربوط به ایجاد دولت یهود، در جامعه ملل به تصویب رسید. از این پس، تمام

كوشش صهیونیست‏ها، صرف جذب و جلب مهاجران یهودی از اقصی نقاط جهان به فلسطین

گردید. زمانی كه بالفور اعلامیه خود را صادر كرد، قوم یهود فقط یازده درصد كل جمعیت فلسطین را

تشكیل می‏داد. در این اعلامیه، 89 درصد ساكنان بومی و عرب فلسطینی كه در حقیقت مالك

 97 درصد اراضی این كشور كهن بودند، با قید عبارت جوامع غیر یهود، نادیده گرفته شدند.

سرانجام سی و یك سال پس از صدور این اعلامیه استعماری و هجده سال پس از مرگ بالفور،

رژیم نژاد پرست صهیونیستی، با سلب كلیّه حقوق مردم فلسطین و غصب سرزمین‏های آنان، در

چهارم مه سال 1948م اعلام موجودیت نمود. انگلستان نیز به وعده خود عمل كرد و از آن پس

تاكنون به همراه امریكا و دیگر كشورهای غرب از مهم‏ترین پشتیبانان صهیونیست‏های نژادپرست در

غصب سرزمین‏های اسلامی، تأسیس رژیم اسرائیل و آواره كردن و قتل عام مسلمانان فلسطینی

بوده است.  "

منبع : سایت راسخون

                           رژیم صهیونیستی* خاکریز عشق

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
خاکریز عشق
قافله عشق در راه کربلاست آماده شو
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : علیرضا شعبانزاده
پیوندها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
پیج رنک گوگل

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو